ZAJMUJEMY SIĘ:


OCHRONĄ I PREWENCJĄ PRZECIWPOŻAROWĄ. W Polsce działamy od 1998 roku.
Doświadczenie zdobyliśmy nadzorując wiele Obiektów Użyteczności Publicznej, głównie wysokich i wysokościowych budynków biurowych.

Przeprowadziliśmy około 5 tysięcy kontroli i ponad 200 ewakuacji.

Specjalizujemy się w:
- kontrolach bezpieczeństwa pożarowego
- uzgadnianiu projektów w zakresie ppoż.,
- wykonywaniu ekspertyz z zakresu ppoż.,
- opracowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa,
- prowadzeniu ćwiczeń ewakuacyjnych oraz szkoleń ppoż.

Zatrudniamy Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż.,
Inżynierów Pożarnictwa i Inspektorów Ochrony Ppoż.

Uzgadnianie, opiniowanie i ekspertyzy

Kontrole przestrzegania przepisów

Kontrole sterowań SSP

Kontrole i przeglądy techniczne urządzeń i instalacji ppoż.

Kontrola oddymiania

Kontrola i ocena umiejętności ochrony obiektu w zakresie ochrony ppoż.